3 วิธีป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กับ
ผู้เชี่ยวชาญบริการซักพรม

ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน มีการตรวจพบว่าคุณภาพอากาศของประเทศไทยเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตปริมณฑล รวมถึงพื้นที่บางส่วนในจังหวัดที่มีการจราจรหนาเเน่น หรืออยู่ในย่านเศรษฐกิจ หรือชุมชน
ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศ 

WHO ยังอัพเดทสถานการณ์ว่าในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ 7 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศอีกด้วย มลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

PM 2.5 ย่อมาจากคำว่า Particulate Matter คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยปกติ
เเล้วฝุ่นละอองที่พบในชั้นบรรยากาศจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ไมครอน ขึ้นไป

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่โล่งหรือบริเวณกลางเเจ้ง ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศมาจากควันไอเสียที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมเเละยานพาพาหนะ

ผลกระทบต่อสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อมมีความรุนเเรงมากยิ่งขึ้น เพราะฝุ่นละอองในอากาศมีการปนเปื้อนสารพิษอันตรายจำนวนมาก สารพิษดังกล่าวเกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ควันไอเสียที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมเเละยานพาหนะ

ซึ่งทุกคนมีโอกาสได้รับอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และกระจายไปสู่ระบบประสาท ผิวหนัง จนทั่วร่างกาย ก่อให้เกิดคนป่วยด้วยมลพิษทางอากาศนี้เพิ่มขึ้นมากมาย
ซึ่งคนส่วนใหญ่ ก็ไม่อาจจะเลี่ยง หรือ หนีออกนอกพื้นที่ได้ จึงต้องอาศัยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อผลกระทบจากเจ้าฝุ่นตัวร้ายเหล่านี้

 

 
 
วิธีการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

1. สวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ที่ผ่านมาตรฐานการรับประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าหน้า
กากอนามัยเเบบทั่วไป ตัวเลข N95 เป็นมาตรฐานการรับรองประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพ 95%

2. หลีกเลี่ยงและงดทำกิจกรรมกลางเเจ้ง เพื่อลดระยะเวลาการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ

3. ทำความสะอาดพรมเเละผ้าม่านที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก การหมั่นซักทำความสะอาดพรมและผ้าม่านอย่างสม่ำเสมอ ควรเลือกใช้บริการซักพรมเเละผ้าม่านจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด ด้วยประสบการณ์ด้านบริการซักพรมจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพรมที่สามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรก กำจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไรฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบันนี้สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มระดับความรุนเเรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอันตรายและก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและระบบหายใจ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง เพราะในบางพื้นที่ยังคงมีดัชนีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ เเละหากหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางเเจ้งไม่ได้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดีและป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองควรหมั่นดูเเลเเละทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ