บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน )
ณ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( ห้องรับรองพิเศษ )
ซักพรม โซฟา เก้าอี้ ฝาผนังผ้าบุ หลายสิบห้อง ( ห้อง VIP และ ห้อง CIP )

HOME
BACK