ซักฝาผนัง / Partition

ทำความสะอาดไรฝุ่น คราบเขมาที่ติดแน่นฝังลึก ด้วยน้ำยาที่รักษาผิวผ้า และเคลือบผิวให้สีสด รวมถึงเครื่องน้ำยาป้องกันเชื้อแบคทีเรีย.....เมื่อท่านสัมผัส