ซักที่นอน ฆ่าไรฝุ่น

ซักทำความสะอาดที่นอน 2 ด้าน ( ด้านหน้า และด้านหลัง )
ขนาดรับบริการ
1. ขนาด King Size หรือที่นอน 6 ฟุต
2. ขนาด Queen Size หรือที่นอน 5 ฟุต
3. ขนาด Twin Size หรือ Single Size หรือที่นอน 3.5 ฟุต
4. ขนาดที่นอนเด็ก