ซัก-รีด-อัดกลีบผ้าม่าน
 
 
ผ้าม่าน เมื่อเราใช้งานไปนานๆ ย่อมมีฝุ่นเกาะ หรือที่เรียกว่า '' อมฝุ่น '' ซึ่งหากปล่อยไว้นานๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และอาจทำให้คุณเป็นโรคภูมิแพ้ได้ผ้าม่านอาจต่างจากสิ่งของอย่างอื่น เพราะว่าขณะที่ฝุ่นเกาะหรือเกิดสกปรกจากความชื้น ไม่ว่าจะเป็นไอฝน หรือไอน้ำค้าง เราไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 
ผ้าม่าน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาตามขั้นตอน และระยะเวลา เนื่องจากผ้าม่านนอกจากใช้ประโยชน์เรื่องกันแสงแดดแล้วนั้น ผ้าม่านก็ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือที่พักอาศัย ซึ่งก็ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

THAI SERVICE CARPETS CLEANING
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผ้า จึงมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการซักผ้าม่านของคุณ ด้วยเคมีภัณฑ์ ซึ่งเคมีภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการซักทุกครั้ง ต้องผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้ทั้งหมด รวมถึงการขจัดฝุ่นละออง คราบเขม่า เกสรดอกไม้ กลิ่นและรอยเปื้อน และในขณะเดียวกัน 

ผ้าม่านจีบ

ผ้าหนาและผ้าโปร่ง

ผ้าม่านพับ

ผ้าม่านพับมีกุ๊นด้านข้างๆ

ผ้าม่านหลุยส์

ผ้าม่านหลุยส์ และผ้าม่านจีบ

 ถอด-ติดตั้ง ซักม่านหลุยส์ จับจีบให้สวยงามเหมือนเดิม............จร้า........