บริษัท อาดิดาส ( ประเทศไทย ) จำกัด
ณ อาคาร ALL SEASON PLACE ตึกย่อย CRC พื้นที่ 1,300 ตารางเมตร
เป็นพรมประเภทพรมแผ่น ใช้บริการกับทางซักพรมไทยทุกปี
ประเภทพรมแผ่น พื้นที่ 1,300 ตารางเมตร ใช้เวลาในการซัก 6 - 7 ชั่วโมง ทางท่านผู้บริหารของ ADIDAS ชมเชยมาว่าทำงานสะอาด รวดเร็ว ท่านจึงใช้บริการของ ซักพรมไทย อย่างต่อเนื่อง

HOME
BACK