ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การทำงาน

    

 

► ►การทำงาน ของบริษัท ซักพรมไทย เซอร์วิส จำกัด 

1. พนักงานบริษัทฯ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินราคา และแจ้งรายละเอียดการทำงาน
2. จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
3. รอการอนุมัติจากลูกค้า
4. ลูกค้านัดวันการเข้าปฏิบัติงาน ( นัดทำงาน จันทร์-ศุกร์ แจ้งล่วงหน้า 3 วัน , นัดทำงานวันเสาร์ แจ้งล่วงหน้า 2 อาทิตย์
5. มี 2 ช่วงเวลาให้ลูกค้าเลือก ( เช้าถึงหน้างาน 9.30 น. , บ่ายถึงหน้างาน 14.00 น. )
6. การปฏิบัติงาน ลูกค้าตรวจรับงาน และตรวจความเรียบร้อยในการทำงานของพนักงาน
7. หากมีปัญหา กรุณาแจ้งบริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันทำงานเสร็จสิ้น ( หากไม่แจ้งภายใน 3 วัน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น )

 

"ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ และยินดีใช้บริการ กับบริษัท ซักพรมไทย เซอร์วิส จำกัด"